Вас вітає Ніжинська гімназія № 6
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 151
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проблема над яким працює освітній заклад

 

«Формування ключових компетентностей учнів у нових соціокультурних умовах

засобами національно-патріотичної педагогіки»

             Актуальність науково-методичної проблеми полягає в тому, що українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті та технологіях навчання.

Головна причина, що впливає на ситуацію в галузі освіти, – прискорення темпів розвитку суспільства. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя в ситуації переходу до інформаційного суспільства. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що «головна мета української освіти - створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави».

Компетентнісно-зорієнтований підхід — один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу. Відомі міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти, останніми десятиліттями вивчають проблеми, пов’язані з появою компетентнісно зорієнтованої освіти, серед них — ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи тощо.

 

Діти, які прийшли до 1-го класу 2016 року, продовжуватимуть свою трудову діяльність приблизно в 60-х роках XXI століття. Яким буде світ у середині нинішнього століття, важко уявити. Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність.

Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає від особистості певних якостей. Система освіти має формувати таку якість як професійний універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності. Соціальне замовлення часу можна визначити такою формулою: «Від гарного фахівця – до гарного працівника». Поняття «гарний працівник», окрім фахової, професійної підготовки, включає ще й такі якості та вміння: це людина, яка вміє працювати в команді, бути комунікабельною, може приймати самостійні рішення, творчо мислити, ініціативна, здатна генерувати нові ідеї, уникати конфліктних ситуацій та вміти виходити з них.

Входження молодого покоління у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує роль життєвої і соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

Компетентнісний підхід відповідає й напрямам творчих пошуків учителів. Ці пошуки пов’язані з реалізацією ідеї проблемного навчання, педагогіки співпраці, особистісно зорієнтованого навчання, національної педагогіки. Усі ці ідеї відображають намагання вирішити проблему мотивації навчальної діяльності школярів, створити модель «навчання із захопленням». Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів між учнями та педагогами, неминучих при навчанні з примусом.

Отже, знання як самоціль має поступитися місцем знанню як інструментові життя, що забезпечує молодій людині жити в гармонії з власною природою, довкіллям, суспільством, окремими людьми, можливість оволодіти новими технологіями.

 

На сьогодні завдання вчителя – допомогти дітям знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими і впевненими в собі людьми.

Конкурентоспроможність учня – це вміння постійно навчатися, орієнтуватися в світі інформації ефективно її використовувати, прагнення до саморозвитку.

З метою реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні з постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, з метою формування та розвитку конкурентноспроможної особистості перед педагогічним колективом школи визначені мета та завдання діяльності, необхідність створення умов для розширення компетентностей, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості і як кінцевий результат — орієнтації учнів на подальший свідомий вибір професії.

 

Пріоритетні цілі школи в 2016 - 2021 н.р.

Реалізація компетентісного навчання і виховання;

Широке використання ефективних педагогічних технологій;

Підвищення рівня професійної компетентності вчителя, іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення;

Результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, творчих конкурсах;

Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів;

Підвищення конкурентноздатності випускників при вступі до ВНЗ;

Підготовка конкурентноспроможних випускників, адаптованих до життя у суспільстві, яке швидко змінюється;

Визначено мету роботи над науково-методичною проблемою та розроблений перспективний план її реалізації на п’ять років (2016/2017-2020/2021 роки).

 

Мета і завдання

Мета: створення оптимальних умов для формування ключових компетентностей учнів у нових соціокультурних умовах засобами національно-патріотичної педагогіки .

Завдання:

 1. Вивчити й узагальнити питання формування ключових компетентностей учнів у нових соціокультурних умовах засобами національно-патріотичної педагогіки у психології, педагогіці та методиці викладання.
 2. Формувати особистість патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях.
 3. Забезпечити умови для самореалізації школярів відповідно до їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів.
 4. Забезпечити застосування інноваційних технологій з метою формування компетентної особистості.
 5. Формувати в учнів навички здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 6. Створити базу методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, курсів за вибором, факультативів, класних годин), спрямованих на формування та розвиток компетентної особистості.
 7. Розробити модель компетентної особистості.
 8. Проаналізувати ефективність проведеної роботи .

 

 

Очікуваний результат:

  • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні ключових компетентностей учнів засобами національно-патріотичної педагогіки ;
  • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;
  • підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкурентноспроможними на ринку праці;
  • вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;
  • розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;
  • обмін досвідом, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;
  • використання набутого досвіду на практиці;
  • поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031